Policy introduktionskort

SGF:s introduktionskort och utmärkelsekort samt PGA, GAF, SGA-kort kan nyttjas för besök hos oss på Golf South Sthlm i tjänste- och studiesyfte.

Golf South Sthlm ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s introduktionskort och utmärkelsekort samt innehavare av PGA, GAF och SGA-kort förutsatt att besöket har anmälts minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel lördag, söndag, helgdag.

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas, ej heller i kombination med våra golfpaket.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong. 
För spel på SGF:s introduktionskort samt utmärkelsekort, GAF-kort, PGA-kort och SGA-kort görs föranmälan till kalle@golfsouth.se eller till amanda@golfsouth.se.