Juniorfonden

När Kallfors golklubb avslutade sin verksamhet i mars 2017 så fanns det pengar kvar i en juniorfond i klubben. Det är nu Kallfors golfförening som förvaltar dessa pengar och om du vill ansöka om bidrag från fonden kan du göra det här.

Dessa villkor gäller för att kunna ansöka om pengar:

  • Pengarna ska självklart gå till golfändamål. 
  • För att kunna söka ska man minst spela på Skandia Future nivå.
  • Träningsnärvaro och tävlingsflit tas med i beslutet av beviljande om medel.
  • Beviljande om medel tas av styrelsen för Kallfors Golfförening.
  • Ansökan skickas till junioransvarig i Kallfors Golfförening.
  • Den som ansöker ska vara tillgänglig för att hjälpa till med aktiviteter som anordnas på Kallfors.
  • Den som ansöker är ansluten till Kallfors Golf.  
  • Kvitto el dyl ska presenteras före ansökan är beviljad.

Ladda ned